Slecht-gecontroleerde astma

laatste update: september 2021

Bij slecht-gecontroleerde astma is er tijdens de zwangerschap een aanzienlijke kans op exacerbaties (NHG, 2015 en NHG, 2011). Slecht gecontroleerde astma is gedefinieerd als een exacerbatie in de afgelopen 12 maanden of ten minste één van de volgende criteria:

  • ≥ 3 maal per week symptomen overdag, beperking activiteiten, nachtelijke symptomen.
  • ≥ 3 maal per week gebruik van noodmedicatie en afwijkende spirometrie.

Daarmee gepaard gaande complicaties zijn zwangerschapshypertensie, intra-uteriene groeirestrictie, vroeggeboorte en laag geboortegewicht (NHG, 2015). Ongerustheid bij artsen en bij patiënten over vermeende teratogeniteit van medicatie in het eerste trimester leidt regelmatig tot het ten onrechte verminderen of stoppen van astmamedicatie (NHG, 2011). Er is veel gebruikerservaring met astmamedicatie tijdens de zwangerschap, op basis waarvan een groot aantal middelen zonder bezwaar gebruikt kan worden in de zwangerschap (NHG, 2015, Teratologie Informatie Service).