Herhalingskans

laatste update: september 2021

Foetale groeirestrictie in de voorgeschiedenis gaat gepaard met een verhoogd herhalingsrisico in een volgende zwangerschap (tweede zwangerschap RR 3.1, derde zwangerschap na tweemaal te klein kind RR 5.1, derde zwangerschap na eenmaal te klein kind RR 2.1-2.7) (KNOV, 2013; NVOG, 2017). Wegens de verhoogde kans op perinatale morbiditeit en mortaliteit is het belangrijk dat risicofactoren voor foetale groeirestrictie worden opgespoord en waar mogelijk behandeld worden. Het preconceptieconsult biedt de mogelijkheid om de herhalingsrisico’s, het beleid en de inhoud van het zorgplan met het paar te bespreken (KNOV, 2013; NVOG, 2016; RCOG, 2013).