Vitamine B12

laatste update: juli 2021

Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen en voor een goede werking van het zenuwstelsel. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten zoals melk, vlees, vis en eieren. Mensen die helemaal geen dierlijke producten gebruiken, zoals veganisten, hebben een grotere kans op vitamine B12 deficiëntie (Voedingscentrum). Een tekort aan vitamine B12 kan ook optreden bij mensen met gastro-intestinale aandoeningen die tot malabsorptie leiden, bij mensen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan en bij het gebruik van metformine of protonpompremmers (KNOV, 2010; NHG, 2014). 

Een lage vitamine B12 status veroorzaakt megaloblastaire anemie, wat is geassocieerd met een verhoogd risico op neuraalbuisdefecten bij baby’s (KNOV, 2010).

Interventies/advies
De richtlijnen geven geen aanbevelingen over het advies betreffende vitamine B12 voor vrouwen met een zwangerschapswens of zwangere vrouwen. Vitamine B12 kan op indicatie bepaald worden, zoals bij vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan of bij mensen met gastro-intestinale aandoeningen die tot malabsorptie leiden. In geval van een vitamine B12-deficientie worden tabletten cyanocobalamine van 1000 microgram per dag voorgeschreven (NHG, 2014). Intramusculaire injecties met hydroxocobalamine worden voorgeschreven in geval van slikproblemen, problemen met de therapietrouw, ernstige (neurologische) symptomen of gastro-intestinale bijwerkingen (NHG, 2014)