Foliumzuurgebruik

laatste update: november 2021

Foliumzuur is met name belangrijk bij de aanleg van het centrale zenuwstelsel welke reeds twee weken na de conceptie start. Het is om die reden te laat om te beginnen met foliumzuursuppletie zodra de zwangerschap bekend is (na positieve zwangerschapstest of later).

Bij correct gebruik van foliumzuur (0,4 of 0,5 mg per dag aanbevolen vanaf vier weken voor de conceptie tot en met tien weken zwangerschapsduur) is de kans op een kind met neuraal buisdefect significant (tot wel 70%) verlaagd. Het bewijs dat foliumzuursuppletie ook andere aangeboren afwijkingen kan voorkomen is inconsistent. In Nederland, waar circa 85% van de zwangerschappen wordt gepland, gebruikt slechts 51% van de vrouwen de aanbevolen hoeveelheid foliumzuur in de geadviseerde periode. Onder de laagopgeleide vrouwen is dit percentage slechts 37%, onder hoogopgeleide vrouwen is dit 65% (NHG, 2011).