Vroeggeboorte

laatste update: november 2021

Vroeggeboorte is gedefinieerd als geboorte bij een zwangerschapsduur vanaf 16 weken en korter dan 37 weken. Het is de belangrijkste oorzaak van perinatale sterfte in Nederland en de complicaties bij het kind op de lange termijn kunnen aanzienlijk zijn (NVOG, 2007). De meeste vroeggeboortes vinden plaats tussen de 32e en 37e week van de zwangerschap. Ongeveer 1,5% van de vroeggeboortes vinden plaats bij een zwangerschapsduur van minder van 32 weken (Perined).

  • Vrouwen die eerder prematuur bevallen zijn hebben een verhoogde herhalingskans. Het herhalingsrisico is mede afhankelijk van de eventuele bijkomende risicofactoren.
  • De optie van het preventief voorschrijven van progesteron vanaf week 16 dient besproken te worden met vrouwen die een (onverklaarde) vroeggeboorte onder de 34 weken in de anamnese hebben.
  • Het serieel meten van de cervixlengte vanaf 14-17 weken is geïndiceerd bij vrouwen met een met een hoog risico op vroeggeboorte. 
  • Het plaatsen van een cerclage wordt geadviseerd bij een cervixinsufficiëntie in de anamnese en kan worden overwogen bij een cervix korter dan 25 mm.