Over- en ondergewicht

laatste update: november 2021

Een gezond gewicht wordt gedefinieerd als een Body Mass Index (BMI) tussen de 18,5 en 25 kg/m2.

  • Er is sprake van overgewicht bij een BMI >25 kg/m2. In Nederland heeft ongeveer 24% van de vrouwen tussen 18 en 34 jaar overgewicht.
  • Bij een BMI >30 en 40 kg/m2 wordt respectievelijk gesproken van obesitas en morbide obesitas. Ongeveer 7% van de vrouwen in Nederland heeft obesitas (BMI ≥30 kg/m2) 
    Obesitas komt vaker voor bij mensen van niet-westerse achtergrond en bij mensen met een lager opleidingsniveau (Leefstijlmonitor, 2015).
  • Een BMI onder de 18,5 kg/m2 wordt beschouwd als ondergewicht (NHG, 2010). Ondergewicht komt voor bij ongeveer 3-4% van de Nederlandse vrouwen tussen de 18 en 34 jaar (Leefstijlmonitor, 2015).
  • Overgewicht bij de vrouw gaat gepaard gaat met een verminderde vruchtbaarheid, meer kans op zwangerschapsdiabetes en zwangerschapshypertensie, obstetrische complicaties en aangeboren afwijkingen. 
  • Ondergewicht gaat gepaard met verminderde vruchtbaarheid en meer kans op vroeggeboorte en lager geboortegewicht. 
  • Het is van belang om voor een mogelijke zwangerschap een gezond gewicht (BMI tussen de 20 en 25 kg/m2) te bereiken, eventueel onder begeleiding van huisarts of diëtist.