Drugsgebruik

laatste update: september 2021

Het wetenschappelijk bewijs is niet eenduidig over de mogelijke negatieve effecten van drugsgebruik op de vruchtbaarheid van vrouwen (Gezondheidsraad, 2007; NHG, 2007). De effecten van drugsgebruik op de zwangerschap en foetus zijn afhankelijk van het type middel dat gebruikt wordt. Belangrijk is rekening te houden met onderrapportage van de gebruikte middelen.

Bij de man kan drugsgebruik in de preconceptiefase zorgen voor verminderde vruchtbaarheid, aanwijzingen voor verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw zijn niet eenduidig. Er is weinig bekend over de effectiviteit van preconceptieadvies bij vrouwen die verslaafd zijn aan drugs. Drugsgebruik (vooral cocaïne en opiaten) kan in de zwangerschap groeivertraging bij de foetus veroorzaken.