Preventie van groeivertraging

laatste update: september 2021

Alle gebruikte richtlijnen geven aan dat het vermijden van risicofactoren zoals roken, drugs, alcohol en stress de belangrijkste interventies zijn om FGR te voorkomen (KNOV, 2013; NHG, 2011; NVOG, 2016; RCOG, 2013). Ook is het van belang om een volgende zwangerschap met een gezond gewicht te starten. Overweeg bij over- of ondergewicht desgewenst verwijzing naar een diëtist (KNOV, 2013). Naast opsporing en behandeling of vermijden van risicofactoren zijn er geen effectieve interventies preconceptioneel. 

Acetylsalicylzuur lijkt een gunstig effect te hebben op neonatale uitkomst bij vrouwen met een hoog risico op foetale groeirestrictie op basis van placentaire insufficiëntie indien dit vóór een zwangerschapsduur van zestien weken wordt gestart en gegeven tot een zwangerschapsduur van 36 weken. Op basis van de literatuur is het niet mogelijk aan te geven welke risicofactoren of indicaties het beste gebruikt kunnen worden voor het stellen van de indicatie voor preventie van groeivertraging met acetylsalicylzuur (NVOG, 2017).