Verhoogd risico op complicaties

laatste update: september 2021

Naast een verminderde vruchtbaarheid bestaat er bij een toenemende maternale leeftijd een verhoogde kans op zwangerschapscomplicaties waaronder diabetes en hypertensieve aandoeningen (NHG, 2011; NHG, 2012). Deze aandoeningen gaan gepaard met een verhoogd risico op foetale groeivertraging en vroeggeboorte (zie ook Diabetes en  Zwangerschapshypertensie). Miskramen komen vaker voor naarmate de leeftijd vordert. Bij vrouwen onder de 30 jaar eindigt 10% van de zwangerschappen in een miskraam. Dit percentage stijgt naar respectievelijk 20 en 50% bij vrouwen rond de 35 en 40 jaar of ouder (NHG, 2011). 

Numerieke chromosoomafwijkingen bij de conceptie komen vaker voor bij een hogere maternale leeftijd. Het voorkomen van deze afwijkingen is gelegen in de leeftijd van de eicellen. Chromosoomafwijkingen komen bij vrouwen jonger dan 25 jaar in 2% van de zwangerschappen voor. Dit percentage bedraagt bij vrouwen boven de 40 jaar meer dan 25% (Gezondheidsraad, 2007). De meest voorkomende chromosomale aandoening is het downsyndroom (NHG, 2011).

Bij een toegenomen maternale leeftijd is vaker sprake van een meerlingzwangerschap. Dit kan deels verklaard worden door het gebruik van voortplantingstechnieken als ivf (NHG, 2011). Meerlingzwangerschappen gaan gepaard met een gecompliceerd beloop van de zwangerschap (zie voor meer informatie de NVOG-richtlijn Meerlingen). Mede als gevolg van het hebben van een meerlingzwangerschap en de toename van zwangerschapscomplicaties gerelateerd aan hogere maternale leeftijd ligt het percentage sectio’s hoger naarmate de leeftijd stijgt.