Disclaimer

laatste update: oktober 2021

De hardcopy van de Preconceptie Indicatielijst is leidend. De KNOV streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij ons inspannen om dat zo snel mogelijk te corrigeren. KNOV is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.