Tienermoeders

laatste update: september 2021

Tienermoeders hebben een verhoogd risico op anemie, vroeggeboorte, perinatale sterfte en zuigelingensterfte (NHG, 2012). Dit heeft waarschijnlijk niet zozeer een fysiologische oorzaak, maar is eerder het gevolg van een lagere sociaaleconomische positie, ongezonde leefstijl en een relatief hoge prevalentie van seksueel overdraagbare aandoeningen (Nationaal kompas).

Tienermoeders zullen, veelal omdat de zwangerschap niet gepland is, waarschijnlijk geen preconceptiezorg ontvangen. In geval van zwangerschap zullen zij voor adequate begeleiding doorverwezen worden naar gespecialiseerde regionale instanties. Programma’s speciaal ontwikkeld voor een jongere doelgroep, zoals seksuele voorlichting op scholen, kunnen bijdragen aan het verminderen van ongeplande zwangerschappen. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan hier ook een bijdrage aan leveren. Het programma Voorzorg (NCJ) kan effectief zijn bij zwangere moeders en moeders met jonge kinderen In het geval van een ongeplande zwangerschap, kan bij kraambedcontroles, door de huisarts en later door de JGZ tijdens de bezoeken aan het consultatiebureau, het belang van het gebruik van anticonceptie en preconceptiezorg benoemd worden.