Algemene factoren

laatste update: juli 2021

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat fysieke belasting en ploegen-en nachtdiensten al in de preconceptieperiode zou moeten worden ontraden. Stress zou voor de conceptie al beperkt moeten worden (Gezondheidsraad, 2007). In het preconceptieconsult moet aan de orde komen dat lichamelijk zwaar werk en werken in ploegendienst tijdens de zwangerschap in verband gebracht worden met een verhoogd risico op vroeggeboorte (NHG, 2011).