Advies rondom foliumzuur

laatste update: september 2021

In het preconceptieconsult wijst de zorgverlener op het belang van het dagelijks innemen van een foliumzuursupplement van 0,4-0,5 mg, tenminste vier weken voor de conceptie tot en met 10 weken zwangerschapsduur.

Adviseer:

  • Vrouwen met een eerder kind met een neuraal buisdefect;
  • Paren waarvan een van de ouders zelf een neuraal buisdefect heeft (inclusief bij toeval ontdekte twee niet gesloten wervelbogen);
  • Bij een aangetoonde foliumzuurdeficiëntie;
  • Bij een foliumzuurafhankelijke aandoening zoals hyperhomocysteïnemie;
    een verhoofde dosis van 5 mg foliumzuur per dag te gebruiken vanaf vier weken voor de conceptie tot en met tien weken zwangerschapsduur (NHG, 2011; NVN, 2016).

Massamedia campagnes blijken beperkt effectief en leveren alleen effect op als ze gecombineerd worden met andere doelgerichte activiteiten (Gezondheidsraad, 2007). Na de start van de mediacampagne in 1995 steeg het gebruik van foliumzuur in de periode van vier weken voor de conceptie tot en met 10 weken amenorroeduur van ongeveer 36% naar ongeveer 43% in 2003 (Gezondheidsraad, 2008). In een poging het foliumzuurgebruik verder te doen stijgen, startten apothekers in 2004 met het op grote schaal uitdelen van stickers en folders bij de orale anticonceptie waarin gewezen werd op het nut van foliumzuurgebruik bij een zwangerschapswens. Het effect van deze campagne is niet geëvalueerd.

Zowel de informatie die door apothekers wordt verstrekt, de promotie van foliumzuurgebruik door het consultatiebureau en persoonlijk advies van de huisarts succesvolle interventies om het gebruik van foliumzuur te verbeteren.