Beschermend effect

laatste update: september 2021

Met het preconceptioneel gebruik van foliumzuursuppletie neemt de kans op neurale buisdefecten significant af (Gezondheidsraad, 2007; Gezondheidsraad, 2008; NHG, 2011). Het risico op een kind met neurale buisdefecten neemt met zo’n 70% af bij correct gebruik van foliumzuursuppletie vergeleken met een placebo (NHG, 2011). Hiervoor moet foliumzuursuppletie (0,4 of 0,5 mg per dag) al gestart worden in de preconceptionele periode en worden gecontinueerd in het eerste trimester van de zwangerschap. Hoewel er in de literatuur beschreven is dat foliumzuur ook andere aangeboren afwijkingen zoals schisis en cardiale defecten kan voorkomen, is het bewijs hiervoor inconsistent (NHG, 2011).