Perinatale sterfte

laatste update: november 2021

Perinatale sterfte omvat sterfte van de neonaat tijdens de zwangerschap, bevalling en in de eerste week na de geboorte. De gezondheid en leefstijl van de vrouw voor en tijdens de zwangerschap is tevens van invloed op de perinatale sterfte. Perinatale sterfte heeft grote impact op de ouders, het psychosociaal welbevinden, en kan leiden tot een postpartumdepressie en posttraumatische stressstoornis. Derhalve is perinatale sterfte in de voorgeschiedenis een belangrijk onderdeel van het preconceptioneel consult.

  • Na perinatale sterfte vindt altijd een follow-up gesprek plaats waarin de ouders zijn geïnformeerd over de meest waarschijnlijke oorzaak, kans op herhaling en hoe herhaling te voorkomen is.  
  • Er dient aandacht te zijn voor de psychosociale gevolgen van een perinatale sterfte.