Foetale groeirestrictie

laatste update: november 2021

Foetale groeirestrictie (FGR), ook wel Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) genoemd, gaat gepaard met een verhoogde kans op perinatale morbiditeit en mortaliteit en een verhoogd risico op een gestoorde ontwikkeling, op diabetes en hypertensie in het latere leven van het kind. Paren met een groei vertraagd kind in de anamnese hebben een verhoogd herhalingsrisico tijdens een volgende zwangerschap. Slechte leefstijlgewoontes, lage sociaaleconomische status (SES) en maternale ziekte zijn belangrijke risicofactoren voor foetale groeirestrictie.