Gevolgen van drugsgebruik

laatste update: september 2021

Drugsgebruik en vruchtbaarheid

Het wetenschappelijk bewijs is niet eenduidig over de mogelijke negatieve effecten van drugsgebruik op de vruchtbaarheid van vrouwen (Gezondheidsraad, 2007; NHG, 2007). De effecten van drugsgebruik op de zwangerschap en foetus zijn afhankelijk van het type middel dat gebruikt wordt. Het is niet altijd duidelijk of de negatieve zwangerschapsuitkomsten veroorzaakt worden door de drugs zelf of door ander middelengebruik of sociale omstandigheden die geassocieerd zijn met drugsgebruik (NHG, 2011). Drugsgebruik is vaak geassocieerd met ernstige psychosociale en maatschappelijke problemen en verslaving (Gezondheidsraad, 2007).

Bij mannen leidt het gebruik van cannabis tot een verminderde kwaliteit van het sperma. Cocaïne en amfetamines kunnen priapisme en erectiestoornissen veroorzaken en opiaten (heroïne en methadon) verlagen het libido (NHG, 2007). 

Drugsgebruik tijdens zwangerschap

Cannabisgebruik in de zwangerschap is mogelijk geassocieerd met verminderde foetale groei. In een onderzoek verdween dit verband echter na correctie voor alcohol, roken, leeftijd en socioeconomische factoren (NHG, 2011). Voor cocaïne is meer bewijs dat het schadelijk is voor de foetale groei. Tevens geldt dat cocaïnegebruik de kans verhoogt op een miskraam, vroeggeboorte, placentaloslating, mogelijke congenitale afwijkingen en neonataal abstinentiesyndroom (NHG, 2011).

Opiaten zoals heroïne en methadon lijken de kans op groeistoornissen en perinatale morbiditeit te verhogen. Er is onvoldoende bekend over de invloed van hallucinerende paddenstoelen, smart drugs of GHB op de zwangerschap en het kind (NHG, 2011)