Leeftijd

laatste update: september 2021

Nederlandse vrouwen krijgen steeds later kinderen (RVZ, 2007). De laatste jaren ligt in Nederland de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen rond de 29,5 jaar en die van mannen rond de 32,4 jaar. De vruchtbaarheid neemt voor vrouwen na het 30e levensjaar af en de kans op een miskraam neemt toe. De kans op chromosomale afwijkingen stijgt ook als de maternale leeftijd hoger wordt. Naarmate de vrouw ouder wordt stijgt ook de kans op meerlingzwangerschap, zwangerschapscomplicaties en sectio. Tienermoeders hebben een verhoogde kans op anemie, vroeggeboorte, perinatale sterfte, en zuigelingensterfte. 
Een hogere leeftijd van de man (> 40 jaar) onafhankelijk van de leeftijd van de moeder is geassocieerd met een verhoogde kans op miskramen, de novo dominante erfelijke aandoeningen, autisme en schizofrenie.