Herhaalde miskramen

laatste update: november 2021

Bij twee of meer geobjectiveerde miskramen is sprake van ‘herhaalde miskramen’ (NHG, 2017; NVOG, 2007).  In geval van drie of meer miskramen in het eerste of in het tweede trimester (tot 24 weken) wordt er volgens de RCOG-richtlijn van herhaalde miskraam gesproken (RCOG, 2017). Ongeveer 3% van de vrouwen in Nederland maakt twee klinisch geobjectiveerde miskramen door en 1% maakt er drie door (NVOG, 2007).

  • Bij tenminste 50% van de paren met herhaalde miskramen blijft de oorzaak onbekend. 
  • De belangrijkste risicofactor voor herhaalde miskramen is een toenemende maternale leeftijd
  • Onderzoek naar een mogelijke oorzaak is bij meer dan twee miskramen is aangewezen.