Foetale groeirestrictie en zwangerschap

laatste update: september 2021

Foetale groeirestrictie (FGR), ook wel Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) genoemd, gaat gepaard met een verhoogde kans op perinatale morbiditeit en mortaliteit en een verhoogd risico op een gestoorde ontwikkeling, op diabetes en hypertensie in het latere leven van het kind. De prevalentie hangt af van de definitie van foetale groeirestrictie en ligt tussen de 3-10%. Groeirestrictie wordt gedefinieerd als een echoscopisch geschat foetaal gewicht onder de p10, echoscopische buikomvang onder de p10 of afbuigende groei (definitie: afbuiging van het echoscopisch foetaal gewicht of de

echoscopische buikomvang van minimaal 20 percentielen, bijv. van p70 naar p50 met een minimum interval van 2 weken) (KNOV, 2013; NVOG, 2017). Een neonaat met een te laag geboortegewicht voor de termijn van de zwangerschap wordt small for gestational age (SGA) genoemd. In 2011 was er bij 22% van de  gevallen van à terme perinatale sterfte (N=237) sprake van een geboortegewicht <p10 (Perinatale Audit).