BMI <20 kg/m2

laatste update: september 2021

Het gewicht van een vrouw beïnvloedt de vruchtbaarheid. Vrouwen met een BMI <20 kg/m2 hebben een verhoogde kans op verminderde vruchtbaarheid (NHG, 2010). Ondergewicht wordt geassocieerd met een verhoogd risico op groeivertraging, miskramen, vroeggeboorte en perinatale sterfte (Gezondheidsraad, 2007; GGZ, 2008; NHG, 2011). Ook lijkt ondergewicht tijdens de zwangerschap een hoger risico te geven op hart- en vaatziekten en diabetes bij het kind op latere leeftijd (Gezondheidsraad, 2007). Vrouwen met ondergewicht hebben minder vaak pre-eclampsie, zwangerschapshypertensie en zwangerschapsdiabetes. 

Ondergewicht kan het gevolg zijn van een eetstoornis zoals anorexia nervosa. Dit is een gecompliceerde psychiatrische ziekte die specialistische zorg vereist (GGZ, 2008). Er is een duidelijk verband aangetoond tussen amenorroe en eetstoornissen als anorexia nervosa en boulimia (NHG, 2007).

Bij ondergewicht is het belangrijk de vrouw te adviseren om op gewicht te blijven (NHG, 2011), of om voor de conceptie een gezond gewicht te bereiken (BMI 20 tot 25 kg/m2 ) (Gezondheidsraad, 2007). Er bestaat geen richtlijn voor het behandelen van ondergewicht, maar een diëtist kan naast een voedingsanalyse ook voor begeleiding zorgen. Daarnaast is het van belang om alert te zijn op eetstoornissen (NHG, 2011). In het geval van een eetstoornis is behandeling in een specialistisch centrum geïndiceerd (GGZ, 2008).