Roken

laatste update: november 2021

De preconceptiefase is de aangewezen periode om vrouwen voor te lichten over de risico’s van het roken voor en tijdens de zwangerschap en om het stoppen met roken aan te moedigen en hulp te bieden.In 2014 rookte in Nederland 27% van alle 20 tot 40-jarige vrouwen. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat in 2016 7% van de vrouwen tijdens de zwangerschap heeft gerookt (5 procent gedurende alle trimesters en 4 procent gedurende één of twee trimesters).

  • Roken in de preconceptieperiode heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid. 
  • Roken in de zwangerschap is gerelateerd aan intra-uteriene groeirestrictie, een lager geboortegewicht, vroeggeboorte en babysterfte als gevolg van wiegendood. 
  • Passief roken is ook geassocieerd met een lager geboortegewicht en vroeggeboorte. 
  • Stoppen met roken interventies tijdens de zwangerschap zijn bewezen effectief. Er is weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van stoppen met roken interventies in de preconceptieperiode.