Medicatieoverzicht

laatste update: november 2021

Voorafgaande aan een preconceptieconsult kan met behulp van een ingevulde vragenlijst op Zwangerwijzer.nl na worden gegaan welke medicatie de vrouw gebruikt (NHG, 2011). Tijdens het preconceptieconsult wordt uitgelegd dat medicatie mogelijk heroverwogen moet worden of dat medicatie eventueel vervangen moet worden door veiliger alternatieven (NHG, 2011). Voorlichting over medicatie kan dienen als waarschuwing, maar ook als geruststelling wanneer het gaat om medicatie die geen effect heeft op de fertiliteit of veilig gebruikt kan worden tijdens de zwangerschap (Gezondheidsraad, 2007). In geval van chronisch medicatiegebruik door vrouwen bij wie kinderwens ooit een rol zal gaan spelen is het indien noodzakelijk belangrijk om tijdig te kiezen voor een veilig alternatief (over het algemeen een middel dat geen invloed heeft op de fertiliteit of waar (meer) ervaring in de zwangerschap mee is) (NHG, 2011; NHG, NVOG, NVU, 2010).

Conform de multidisciplinaire richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2015) dient de voorschrijver bij elk contact een actueel medicatieoverzicht op te stellen. Een actueel medicatieoverzicht wordt gedefinieerd als een medicatieoverzicht dat geactualiseerd is met informatie van de patiënt over daadwerkelijk gebruik van de voorgeschreven medicatie en aangevuld is met informatie over het gebruik van zelfzorgmiddelen. Tijdens het preconceptieconsult wordt systematisch de medicatie, al dan niet op recept, geïnventariseerd. Eerstelijns zorgpartijen hebben een Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) gemaakt: Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn.

Alle medicijnen dienen in een medicatiebeoordeling door de (voorschrijvende) arts beoordeeld te worden op het effect op de fertiliteit en de veiligheid, zowel preconceptioneel en als tijdens de zwangerschap (Gezondheidsraad, 2007; TIS; NHG, 2010; NHG 2011). Bij de beoordeling van chronisch medicatiegebruik door vrouwen die zwanger willen worden, is het ook van belang te vragen naar de wens om borstvoeding te geven. Sommige medicijnen kunnen wel gebruikt worden tijdens de zwangerschap maar niet tijdens het geven van borstvoeding. In het preconceptioneel consult kan gezocht worden naar een alternatief dat tegemoetkomt aan de voorgenomen wensen van de vrouw.