Psychische klachten

laatste update: september 2021

Perinatale sterfte heeft een grote psychosociale impact op de ouders en directbetrokkenen. Belangrijk aandachtspunt op dit vlak tijdens het preconceptioneel consult is het verschil in benadering ten opzichte van de dood tussen culturen (NVOG, 2014).

Het is aangetoond dat moeders vaak meer psychische problemen ervaren wanneer ze snel weer zwanger zijn na een perinatale sterfte. Daarentegen ervaren partners meer psychologische problemen als een nieuwe zwangerschap wordt uitgesteld (NVOG, 2014). Derhalve is het van belang eventuele psychische klachten uit te vragen en wordt aanbevolen de voordelen te bespreken van het wachten met een nieuwe zwangerschap tot belangrijke psychologische problemen zijn verbeterd of verdwenen. Alle zorgverleners dienen zich bewust te zijn van het feit dat vrouwen die te maken hadden met een perinatale sterfte kwetsbaar zijn voor een postpartum depressie en hechtingsproblemen (NVOG, 2014).