Erfelijkheid

laatste update: november 2021

De kans op een kind met een aangeboren aandoening in de algemene populatie in Nederland bedraagt 2 tot 3% (huisartsengenetica.nl). Een deel daarvan is erfelijk. De prevalentie van erfelijke aandoeningen is op populatieniveau beperkt. Gezamenlijk zorgen zij echter voor een grote ziektelast. De impact van erfelijke aandoeningen op het leven van ouders en familie is groot. Voor sommige paren loopt het risico op een kind met een erfelijke aandoening op tot 50%. Het afnemen van een adequate familieanamnese is dan ook een essentieel onderdeel van het preconceptioneel consult.

Tijdens de preconceptiefase heeft een aanstaand ouderpaar meer reproductieve opties en is er sprake van minder emotionele- en tijdsdruk dan tijdens de zwangerschap (Bombard 2012). Preconceptionele erfelijkheidsvoorlichting biedt paren met een kinderwens de mogelijkheid om zich te informeren en indien wenselijk gebruik te maken van erfelijkheidsonderzoek en/of dragerschapsscreening.