Over diabetes mellitus

laatste update: september 2021

Diabetes mellitus (DM) is een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door afwijkende glucoseregulatie. De prevalentie ligt rond de 13 per 1000 vrouwen van 20-44 jaar (Volksgezondheid en zorg). Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende typen gebaseerd op de verschillen in etiologie en/ of moment van ontstaan: DM type 1 (autoimmuunziekte resulterend in insulinedeficiëntie) en DM type 2 (insuline resistentie soms in combinatie met insulinedeficiëntie), Maturity-onset Diabetes of the Young (MODY) (een permanent licht verhoogde suikerspiegel ten gevolge van een monogene (erfelijke) vorm van diabetes) en Latent Auto-immune Diabetes in Adults (LADA) (een zich traag ontwikkelende variant van DM type 1 als gevolg van een stoornis in de afweer) (NHG, 2013). Elke nieuwe vorm van hyperglykemie die in de zwangerschap (vanaf een zwangerschapsduur van 14 weken) naar voren komt, wordt diabetes gravidarum (GDM) genoemd. GDM ontstaat doordat placentaire hormonen insuline resistentie induceren en komt bij 3-5% van de zwangeren voor (NHG, 2013).

Bij het ontstaan van DM spelen zowel genetische als omgevingsfactoren een rol. In Nederland komt DM type 2 beduidend vaker voor bij mensen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Hindoestaanse of andere vrouwen van niet-europese afkomst in vergelijking met de autochtone bevolking (NHG, 2013). In Nederland worden jaarlijks circa 400 vrouwen met DM type 1 zwanger (0,2% van alle zwangeren). Het aantal vrouwen met DM type 2 dat zwanger wordt is vergelijkbaar met of hoger dan het aantal met DM type 1 (NVOG, 2010).