Vrouwen met diabetes mellitus

laatste update: september 2021

Voor vrouwen met zwangerschapswens wordt preconceptioneel gestreefd naar een zo laag mogelijk HbA1c zonder hypoglykemieën, bijvoorbeeld HbA1c waarde <48 mmol/mol (NICE, 2015). Het HbA1c is een maat voor het gemiddelde van de bloedglucosewaarden over de laatste 2 tot 3 maanden. Het streven is om deze HbA1c waarde stabiel te houden gedurende de gehele zwangerschap (NICE, 2015). Soms is het moeilijk de gewenste glucosewaarden te behalen. Het kan voor vrouwen met DM behulpzaam zijn te weten dat zij met elke reductie van het HbA1c-niveau ook een vermindering van de kans op ongewenste zwangerschapsuitkomsten bereiken (NICE, 2015).

Preconceptioneel wordt geadviseerd te stoppen met orale glucose-verlagende middelen en over te gaan op insuline (NIV & NVOG, 2017). Metformine is een acceptabel alternatief voor vrouwen die geen insuline kunnen of willen gebruiken (NIV & NVOG, 2017; NICE, 2015). De behandelend internist bespreekt dit met de vrouw met kinderwens om vervolgens samen te bekijken of CSII of CGM een optie is (NIV, 2010; NIV, 2014).

Bij vrouwen met DM wordt geadviseerd preconceptioneel de eiwituitscheiding en de creatinineklaring te bepalen om nefropathie aan te tonen of uit te sluiten. Bij een creatinineklaring van >80 ml/minuut met of zonder proteïnurie zijn er geen redenen om een zwangerschap af te raden. Bij een creatinineklaring van <80 ml/min dient rekening gehouden te worden met een mogelijke afname van nierfunctie tijdens de zwangerschap. Bij preconceptioneel aanwezige nefropathie is het noodzakelijk om bloeddruk te monitoren en eventuele hypertensie te behandelen (NVOG, 2010).

Diabetische retinopathie wordt bij voorkeur zes maanden voorafgaand aan een zwangerschap geëvalueerd door middel van fundusfotografie. Bij afwijkingen van het netvlies moet op individuele basis een controleschema worden opgesteld (NVOG, 2010).