Over epilepsie

laatste update: juli 2021

Een epileptische aanval wordt gekenmerkt door het tijdelijk optreden van symptomen door abnormale excessieve of synchrone ontladingen in de hersenen (Fisher, 2005). Epilepsie kent verschillende oorzaken en kan daarnaast ook onderdeel van een syndroom zijn. De prevalentie van actieve epilepsie bedraagt 4,9 per 1000 mensen (Ngugi, 2010). Epilepsie kan van voorbijgaande aard zijn in geval iemand 10 jaar aanvalsvrij is én gedurende de laatste vijf jaar geen anti-epileptica heeft gebruikt, of bij het overschrijden van de leeftijd in het kader van een leeftijdsafhankelijk epilepsiesyndroom (NVN, 2016). Vrouwen die volgens deze criteria geen epilepsie meer hebben, hoeven bij een zwangerschap geen verhoogd risico op complicaties te verwachten. Vaak leeft de vraag bij (ex-)patiënten of hun kind epilepsie kan krijgen. De kans daarop is verhoogd als de epilepsie onderdeel is van een syndroom en als het gaat om een erfelijke vorm van epilepsie. Bij vrouwen met epilepsie moet in een preconceptieconsult aandacht geschonken worden aan de impact van insulten op de zwangerschap, de teratogene werking van anti-epileptica en eventuele erfelijkheid van epilepsie.