Over hypertensie

laatste update: september 2021

Hypertensie is gedefinieerd als een systolische bloeddruk (SBD) ≥140 mmHg gebaseerd op meerdere bloeddrukmetingen op meerdere dagen (NHG, 2012). Tijdens een preconceptieconsult wordt tevens gekeken naar de diastolische bloeddruk (DBD), omdat er bij een DBD ≥ 90 een verhoogde kans is op zwangerschapscomplicaties (KNOV, 2011). Ongeveer 0,2% van de zwangere vrouwen heeft chronische hypertensie (KNOV, 2012).

Zwangerschappen bij vrouwen met pre-existente hypertensie zijn geassocieerd met verdere verhoging van de bloeddruk, cardiovasculaire complicaties (zoals cerebrovasculaire accidenten en hartfalen; deze complicaties zijn in de zwangerschap zeer zeldzaam), prematuriteit, intra-uteriene groeivertraging, foetale sterfte en placentaloslating (NHG, 2011). De kans hierop neemt toe met het oplopen van de bloeddruk (NHG, 2011). Vrouwen met pre-existente hypertensie hebben een kans van 25% om pre-eclampsie te ontwikkelen (NHG, 2011). (Pre-)Eclampsie is een belangrijke oorzaak van moedersterfte (NVOG, 2012). In 2015 kwam (pre-)eclampsie voor bij 0,3% van de zwangere vrouwen (Perined, 2015). Medicamenteuze behandeling van hypertensie in de zwangerschap hoeft geen vermindering te geven van de ongunstige invloed van hypertensie op de zwangerschap of op een daadwerkelijk lager risico op pre-eclampsie (NHG, 2011).