Vrouwen met een systolische bloeddruk van 140-159

laatste update: september 2021

Bij matige hypertensie (SBD 140-159 mmHg en/of DBD 90-109 mmHg) is het onduidelijk of medicamenteuze behandeling een vermindering geeft van de kans op zwangerschapscomplicaties (NHG, 2011; NVOG, 2012). 

Adviseer over een gezonde leefstijl.

 • Streef naar een SBD <140 mmHg.
 • Overweeg medicamenteuze behandeling. 

Verwijs preconceptioneel naar de gynaecoloog en internist bij:

Overweeg preconceptioneel een verwijzing naar de gynaecoloog indien: 

 • De systolische bloeddruk tussen de 140-160 mmHg EN  
 • Een of meerdere van de volgende risicofactoren voor hypertensieve complicaties in de zwangerschap:
  • Leeftijd ≥40 jaar 
  • BMI ≥35 
  • Etnische herkomst Sub-Sahara Afrika
  • Nullipariteit
  • > 6-8 jaar tussen twee opeenvolgende zwangerschappen 
  • Zelf of partner geboren uit zwangerschap gecompliceerd door pre-eclampsie
  • Pre-eclampsie bij eerstegraads familielid.

De bloeddrukcontroles vinden plaats bij de huisarts. Deze kan indien gewenst naar de gynaecoloog verwijzen.