Benzodiazepine

laatste update: juli 2021

Benzodiazepinen worden vooral gebruikt als slaap- en kalmeringsmiddel en worden ingezet bij tal van psychische aandoeningen zoals angststoornissen en posttraumatische stress-stoornissen (NVOG, 2013). Er is weinig bekend over de effecten van het gebruik van benzodiazepinen in de zwangerschap. Er zijn beschrijvingen van een mogelijk verhoogde kans op lager geboortegewicht, lagere Apgarscore, en neurologische verschijnselen. Echter, de bewijskracht hiervoor is erg laag (NVOG, 2013). De langere termijneffecten zijn onbekend. Voor het effect van afzonderlijke benzodiazepinen verwijst de PIL naar de NVOG-richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie (NVOG, 2013). Voor benzodiazepinen geldt dat tijdens de zwangerschap een zo laag mogelijke, maar wel effectieve dosis gebruikt dient te worden. Er is geen duidelijke voorkeur voor een bepaald benzodiazepine (NVOG, 2013). Wanneer comedicatie wordt gebruikt, dient rekening te worden gehouden met versterkende risico’s (NVOG, 2013)