Lithium

laatste update: september 2021

Tijdens de zwangerschap is lithium als stemmingsstabilisator de eerste keuze bij de behandeling van een bipolaire stoornis.
Advies: Ga in de preconceptieperiode over op een lithiumpreparaat met een gereguleerde afgifte en dit te continueren in de zwangerschap (NVvP, 2015). In geval van preconceptioneel lithium gebruik dient de schildklierfunctie gecontroleerd te worden (zie Schildklierfunctiestoornissen) Het gebruik van lithium geeft mogelijk een verhoogd risico op een aangeboren hartafwijking (Ebstein-anomalie), maar de absolute risico’s blijven klein (0,1-0,2%). Enkele onderzoeken laten zien dat er een verhoogd risico is op miskramen en vroeggeboorte, maar de resultaten zijn niet consistent (NVvP, 2015). Een hoge lithiumspiegel tijdens de bevalling is geassocieerd met meer perinatale complicaties, zoals een lagere apgarscore, langere opname in het ziekenhuis, en meer neurologische en neuromusculaire complicaties (NVvP, 2015). Daarom wordt geadviseerd om bij de start van de weeën het lithium tijdelijk te staken en weer te hervatten na de bevalling (NvvP, 2015).