Voorschrijven van medicatie aan alle vrouwen

laatste update: november 2021

Zorgverleners die medicatie voorschrijven of adviseren, dienen bij vrouwen in de fertiele levensfase na te gaan of er een actieve kinderwens bestaat zodat de zorg hier zo nodig kan worden aangepast. Bij een actieve kinderwens is het de verantwoordelijkheid van deze specialist om de voorgeschreven medicatie kritisch te beoordelen en alternatieve, niet-medicamenteuze behandelingen te overwegen, eventueel in overleg met de gynaecoloog. Bovendien is een actieve kinderwens een goede reden om het paar te adviseren een afspraak te maken voor een preconceptieconsult. Indien geen actieve kinderwens bestaat is het belangrijk om bij chronische medicatie te wijzen op eventuele schadelijke gevolgen voor een toekomstige zwangerschap en op het belang van adequate anticonceptie. 

Het is wenselijk dat conform het advies bij zwangerschapsmelding in de LESA Medicatieoverdracht, ook kinderwens op dezelfde wijze gerapporteerd wordt aan huisarts en vaste apotheker. Met medicatieverstrekking vanuit één apotheek kan een optimale medicatiebewaking gegarandeerd worden. De apotheker verwerkt namelijk alle voorschriften en verkoop van zelfzorgzorgmiddelen in het Apothekers Informatie Systeem (AIS). Dit systeem kent een geautomatiseerd bewakingssignaal (contra-indicatie) waardoor expliciet bewaakt wordt dat schadelijke (zelfzorg)medicatie niet zondermeer verstrekt kan worden aan vrouwen met kinderwens. De huisartsen informatiesystemen (HISSEN) kennen een soortgelijke medicatiebewaking bij kinderwens. De apotheker kan in het AIS (zelfzorg)medicatie opnemen in het bewakingssysteem die elders zijn verkregen mits de patiënt deze zelf expliciet aangeeft. 

Alle vrouwen met een actieve kinderwens wordt geadviseerd, ook indien zij op het moment van het preconceptieconsult geen medicijnen gebruiken, om haar kinderwens te melden aan huisarts, behandelend specialist en apotheker. Tevens is het advies om een vaste apotheker te hebben zodat de apotheker de medicatiebewaking kan waarborgen.