Vrouwen met anti-epileptica

laatste update: september 2021

Adviseer:

  • Door te gaan met adequate anticonceptie tot optimale instelling van medicatie bereikt is.
  • Preconceptioneel te starten met foliumzuursuppletie van 0,4 of 0,5 mg/dag.  
  • Vrouwen met een eerder kind met een neuraal buisdefect, wanneer een van de ouders zelf een neuraal buisdefect heeft, bij aangetoonde foliumzuurdeficiëntie of bij een foliumzuurafhankelijke aandoening preconceptioneel te starten met foliumzuursuppletie van 5 mg/dag.

Verwijs:

  • Naar de neuroloog om de medicatie te beoordelen (door huisarts of gynaecoloog).
  • Indien het paar dat wenst naar een neuroloog en/of klinisch genetisch centrum bij aanwijzingen voor erfelijke vorm van epilepsie of indien bekend is dat epilepsie onderdeel is van een syndroom.
  • Indien de epilepsie geen erfelijke vorm of onderdeel van een syndroom is, stel het paar gerust dat er voor zo ver bekend geen verhoogd risico op congenitale aandoeningen is, ook niet bij medicijngebruik door mannen.