Psychotische stoornissen

laatste update: september 2021

Schizofrenie/psychoses komen voor bij ongeveer 1% van de bevolking en bipolaire stoornissen bij ongeveer 2% (NVvP, 2012; NVvP, 2015).
Het niet behandelen van een patiënt met psychotische stoornissen die gepaard gaan met wanen en hallucinaties tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor zowel moeder als kind (TIS).

Goede controle van psychotische klachten in de zwangerschap is belangrijk. Als een vrouw die een antipsychoticum gebruikt zwanger wordt, kan het gebruik daarom beter worden voortgezet in plaats van het veranderen van medicatie (NVvP, 2012).