Over psychiatrische aandoeningen

laatste update: september 2021

Veel voorkomende psychiatrische aandoeningen bij jonge vrouwen zijn:

Buiten het bestek van de PIL vallen: posttraumatische stressstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, stress en angst voor de partus (tocofobie).